Martin Street School Staff

C:\Users\albrechtd\Downloads\Phoenix.jpg

2019-2020


Assignment

Staff Member


Class Website

Principal

Mr. D. Albrecht


Vice Principal

Mrs. J. FebersEnglish and KindergartenKindergarten

Ms. M. Fisher


Kindergarten

Mrs. S. Shannon Jacobs (LTO Miss R. Vaughan )


Kindergarten

Mr. M. Demeter


ECE

Mrs. C. Tulloch


ECE

Mrs. T. Cole


ECE

Ms. R. Guest


Eng Grade 1

Mrs. F. Monk

https://sites.google.com/hdsb.ca/mrsmonk/home

Eng Grade 1

Mrs. J. Case


Eng Grade 2

Miss J. Sobieraj

https://sites.google.com/hdsb.ca/ms-sobieraj/home

Eng Grade 3/4

Miss K. Wettlaufer

https://sites.google.com/hdsb.ca/34-1

Eng Grade 4

Mr. C. Massey

https://sites.google.com/hdsb.ca/mrmassey/home

Eng Grade 5/6

Miss D. Staffen


Eng Grade 6

Ms. J. Boleychuk


Eng Grade 6

Mrs. C. Tellier


Eng Grade 7

Mrs. S. Dhaliwal

https://sites.google.com/a/hdsb.ca/from-mrs-dhaliwal-s-desk/

Eng Grade 8

Mr. K. HazzardFrench ImmersionFI Grade 2

Mme M. Cardinal


FI Grade 2 

Mme  Burns


FI Grade 2 /3

Mme J. Stewart

https://sites.google.com/hdsb.ca/mmestewart

FI Grade 3

Mme C. Coulombe

​https://sites.google.com/hdsb.ca/mmecoulombe/home

FI Grade 3

Mme J. Christensen


FI Grade 4 English Half

Mrs. Mayotte (LTO Miss V. Jusdanis)

https://sites.google.com/hdsb.ca/gr4fi 

FI Grade 4 French Half

Mlle A. Burns

https://sites.google.com/hdsb.ca/gr4fi 

FI Grade 5 and 4/5 Fr Half

Mme A. Nitsch (LTO Mlle K. Watson)

https://sites.google.com/hdsb.ca/peachey-watson/

FI Grade 5 and 4/5 Eng Half

Mrs. A. Pearson (LTO Miss S. Peachey)

https://sites.google.com/hdsb.ca/peachey-watson/

FI Grade 6 and 5/6 Fr Half

Mlle K. Roe


FI Grade 6 and 5 /6 Eng Half

Ms. N. May


FI Grade 7 English Half

Mrs. D. Pride

https://sites.google.com/hdsb.ca/classofpride

FI Grade 7 French Half

To Be Hired


FI Grade 7 /8 Both Halves

Mme C. Bryer


FI Grade 8 English Half

Mr. D. Carbell

https://sites.google.com/hdsb.ca/mr-carbell-martin-street/home

FI Grade 8 French Half

Mlle R. Bellio


Life Skills

Mrs. K. Maitland

https://sites.google.com/hdsb.ca/room113msps/home

Life Skills

Ms. A. Hover


Communication Class

Miss P. Witty


Communication Class

Mrs. J. Pepping


SERT

Mrs. S. Bewick


SERT .60 Student Success .40

Mrs. S. Cannataro


SERT .90

Mrs. R. Keller-Krueger


ESL Teacher

Mr. S. Reed


CYC

Mrs. D. McGivern


Core French 

Mme L Groot-Nibbelink (LTO Mlle K. Becker)


Music and Planning

Mr. S. Schneider


Planning (.23)

To Be Hired


Planning (.33)

Ms. A. Cleghorn (LTO Miss H. Thompson)


Library (.4) and Planning (.6)

Mrs. S. Duff


Eng Planning (.78)

Ms. L. Hasyj (LTO Miss S. Rodgers)


FI Planning Relief (.72) Eng Planning (.28)

Mlle C. Mohorovich


FI Relief Planning 1.0

Mlle M. Minuk


LRT 

Mrs. L. Christmas (Sept - Jan)


Educational Assistant (.5)

Mrs. V. Creighton


Educational Assistant 

Mrs. K. Chamberlain


Educational Assistant 

Mrs. A. Black


Educational Assistant

Mrs. K. Collins


Educational Assistant

Mrs. K. Kaine


Educational Assistant 

Mrs. K. Harper


Educational Assistant

Mrs. D. Brinton 


Educational Assistant

Mrs. A. Thomson


Educational Assistant

Ms. A. Haslam 


Educational Assistant

Mrs. B. Burns


Educational Assistant

Miss C. Carter


Educational Assistant

Mrs. N. Burmister 


Educational Assistant

Mrs. V. Ciceu


Educational Assistant

Miss V. Oates


Educational Assistant

Ms. E. Watson


Educational Assistant

Mrs. C. Webb


Senior Secretary

Mrs. S. Leeder


General Secretary

Mrs. L. Martalog


General Secretary

Mrs. D. Hurley


Head Custodian 

Mr. D. Morris


Custodian 

Mr. G. Pride


Custodian (Night)

Mr. A. Stevenson


Custodian (Night)

Mr. A. Kattar